---

You are here

Construcția variantei de ocolire Tecuci

București,19.09.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 13.09.2019 Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 14/20.08.2018, pentru proiectul ”Construcția variantei de ocolire Tecuci”, (cod SMIS 2014+121490).

Prin semnarea Actului Adițional nr.2 se modifică la Condiții Generale, Articolul nr. 3 - Valoarea totală a Contractului de Finanțare și valoarea eligibilă, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  • Valoarea totală a Contractului de Finanțare  este de 76.555.144,05 lei;
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune, în procent de 85%, este de 52.496.673,51 lei;
  • Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 9.264.118,86 lei.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect 121490

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Sorin Florin  SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.