---

You are here

București,27.09.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 25.09.2019, încheierea Contractului de Finanțare nr. 45 pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Pașcani - Suceava" în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.1 - Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului  este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

1. Elaborarea Studiului de Fezabilitate;

2. Elaborarea Proiectului Tehnic.

Valoarea totală a  proiectului este de 18.763.737,21 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-13.490.223,76 lei, 15% contribuția proprie-2.380.672,72 lei, restul de 2.892.885,73 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implememntare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data de 01.07.2020 și 30.09.2020 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 126714

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Sorin Florin  SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.