---

You are here

București-03.10.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 02.10. 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Măsuri de îmbunătățire a siguranței traficului prin amenajarea trecerilor la nivel a drumurilor cu calea ferată" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.5-Apel de proiecte ce vizează creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

Obiectivul general al proiectului, este implementarea măsurilor care contribuie la îmbunatățirea siguranței traficului și securității transporturilor, în conformitate cu strategiile naționale în domeniu, anume implementarea de măsuri de îmbunatățire a siguranței traficului prin amenajarea trecerilor la nivel a drumurilor cu calea ferată, respectiv furnizarea, transportul și montajul de stâlpi de iluminat cu încărcare solară, stâlpișori delimitare sensuri de circulație, semnalizare rutieră orizontală cu  caracteristici superioare (simboluri preformate și benzi rezonatoare din marcaj rutier).

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

1. creșterea siguranței rutiere pentru 246 de treceri la nivel a drumurilor naționale cu calea ferată, până la sfârșitul anului 2021;

2. reducerea cu 50% până la sfârșitul anului 2023 a numărului de decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori la trecerile la nivel a drumurilor naționale cu calea ferată.

Valoarea totală a  proiectului este de 34.324.881,41 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-24.556.592,25 lei, 15% contribuția proprie-4.333.516,27 lei, restul de 5.434.772,89 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect 120781

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Sorin Florin SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.