---

You are here

București-08.10.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 08.10. 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei) cu Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea pe teritoriul localităților Oradea, Sîntandrei, Borș și Biharia din județul Bihor" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului, este de a contribui la dezvoltarea regională prin asigurarea unei legături moderne cu Ungaria, cât și de a îmbunătăți condițiile de tranzit pentru traficul internațional. Noua legătură va reduce timpii de călătorie, costurile de operare ale vehiculelor și expunerea locuitorilor la poluanții de aer și zgomot precum și la creșterea calității vieții pentru rezidenții locali de-a lungul drumurilor de acces..

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt : construcția unui drum de legătură cu o lungime de 18,96 km, 12 poduri noi și pasaje, 3 noduri rutiere.

Valoarea totală a  proiectului este de 719.503.130,59 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-519.768.480,98 lei, 15% contribuția proprie-91.723.849,58 lei, restul de 108.010.800,03 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 48luni

Cod proiect 129801

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Sorin Florin SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.