---

You are here

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 08.10. 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Pod peste râul Dâmbovița pe DN73, km 78+519" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului, este de a crește mobilitatea pe drumul TEN-T Comprehensive ce leagă municipiul Pitești de municipiul Brașov, prin asigurarea unui standard rutier adecvat, contribuind astfel la promovarea competitivității economice și la îmbunatățirea eficienței pentru bunuri și pasageri.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

Construcția unui pod cu lungime totală de 170,00m ce traversează râul Dâmbovița, realizarea unei variante de drum nou cu lungimea de 580 m si o subtraversare (podet).

Valoarea totală a  proiectului este de 49.277.542,02lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-35.320.114,05 lei, 15% contribuția proprie-6.232.961,32 lei, restul de 7.724.466,65 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 120 luni

Cod proiect 129095

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Sorin Florin SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.