---

You are here

București,5.12.2019

”Autostrada Transilvania-Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 Biharia-Borș, km 59+100-km 64+450”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 03.12.2019, încheierea Contractului de Finanțare nr.53 pentru proiectul "Autostrada Transilvania-Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 Biharia-Borș, km 59+100-km 64+450" în vederea acordării finanțării nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, O.S.2.1- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului vizează crearea unei rețele moderne de transport rutier, în vederea dezvoltării regionale a zonei, îmbunătățirea fluxului de trafic, reducerea timpului de călătorie, reducerea poluării și reducerea numărului de accidente rutiere din regiune. În acest fel, proiectul contribuie la promovarea unui sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul sigur, rapid și eficient al persoanelor si mărfurilor la standarde europene.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

- construcția a 5,35 km de autostradă;

- construcția a 5 pasaje și un nod rutier.

Valoarea totală a  proiectului este de 193.968.160,03 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-138.417.706,07 lei, 15% contribuția proprie-24.426.654,02 lei, restul de 31.123.799,94 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 61 luni, respectiv între data de 20.12.2018 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 129377.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

SorinFlorin  SCARLAT, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.