---

You are here

„Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteza Baia Mare-Suceava: Lot 1 Baia Mare- Bistrita, Lot 2 Bistrita-Vatra Dornei si Lot 3 Vatra Dornei- Suceava”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Solicitant, a elaborat si depus in data de 04 decembrie 2019 Cererea de Finantare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteza Baia Mare-Suceava: Lot 1 Baia Mare- Bistrita, Lot 2 Bistrita-Vatra Dornei si Lot 3 Vatra Dornei- Suceava” în vederea acordării finantarii nerambursabile alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 –Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.2 (OS) - Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene. De asemenea, proiectul va contribui la imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea rutiera nationala de transport, inclusiv sub aspect de siguranta rutiera, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, imbunatatirea vitezei de calatorie raspunzand astfel cerintelor de dezvoltare economica concretizata prin adaptarea retelei rutiere nationale la cererea reala de transport, imbunatatind astfel si conectivitatea la nivel regional.

Rezultatul asteptat al proiectului este: realizarea Studiului de Fezabilitate aferent drumului de mare viteza Baia Mare-Suceava: Lot 1 Baia Mare- Bistrita, Lot 2 Bistrita-Vatra Dornei si Lot 3 Vatra Dornei- Suceava.

Valoarea totala a  proiectului este de 65.877.270,96 lei și va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-47.311.842,68 lei, 15% contributia proprie-8.349.148,71 lei, restul de 10.216.279,57 lei  reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 23 luni.

Cod proiect:132391.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Florin Sorin SCARLAT Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.