---

You are here

Compania Naţională de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A. scoate la concurs 21 posturi de ingineri și 1 (un) post economist, după cum urmează:

  • 14 posturi de inginer în cadrul Direcției Implementare Proiecte ((UIP DN; UIP Autostrăzi  în data de 28.09.2020 – ora 10:00 și ora 12:00      

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs este data de 16.09.2020.

  • 3 posturi de inginer în cadrul Serviciului Implementare Proiecte Lucrări de Artă/ Direcția RK, Reabilitare, Înlocuire Lucrări de Artă în data de 22.09.2020, ora 12.00

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs este data de 11.09.2020.

  • 2 posturi de inginer în cadrul Serviciului Poduri Dunărene/ Direcția RK, Reabilitare, Înlocuire Lucrări de Artă în data de 22.09.2020, ora 09.00

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs este  data de 11.09.2020.

  • 1 post de inginer în cadrul Biroului Pregătire Investiții Lucrări de Artă/ Direcția RK, Reabilitare, Înlocuire Lucrări de Artă în data de 21.09.2020, ora 12.00

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs este data de 11.09.2020.

  • 1 post de inginer în cadrul Biroului Consolidări/ Direcția RK, Reabilitare, Înlocuire Lucrări de Artă în data de 21.09.2020, ora 09.00

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs este data de 11.09.2020.

  • 1 post de economist in cadrul Serviciului Achiziții Directe, Produse și Servicii/ Departamentul Achiziții Buget de Stat și Venituri Proprii/ Direcția Achiziții Publice în data de 25.09.2020, ora 10:00.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs este data de 16.09.2020.

Pentru pozițiile menționate, contractele individuale de muncă sunt pe perioadă nedeterminată.

Anunțurile privind posturile scoase la concurs sunt publicate la adresa: http://www.cnadnr.ro/ro/cariera/concursuri

Condițiile de participare, tematica și bibliografia se pot obține de la Biroul Pregătire Personal și Relația cu Sindicatele, la telefon 021.264.33.71 și la adresa de e-mail bpprs@andnet.ro.