---

You are here

București,08.09.2020

 

”Construcția Autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 07.09.2020, Actul Adițional nr.4, la Contractul de Finanțare nr. 148/04.12.2017, pentru proiectul:

„Construcția Autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.4 se modifica:

Art. I-Conditii generale:

  • Articolul 2-Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2)  si va avea următorul cuprins:

"Perioada de implementare a Proiectului este de 120 luni, respectiv intre data de 01.01.2014 si 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor".

  • Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) se vor modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a proiectului este de 1.823.729.218,04 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este în sumă de 1.286.102.478,98 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

”AMPOIM/OIT se angajează ca, printr-o obligație de diligență și nu printr-o obligație de rezultat, să sprijine Beneficiarul în demersurile acestuia de includere în anexele la legile bugetului de stat, a sumelor neeligibile aferente Proiectului în sumă de 310.667.478,09 lei.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 226.959.260,97 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Toate celelalte prevederi ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:115748

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.