---

You are here

Bucuresti 16.09.2020

„Autostrada Sibiu – Pitesti, Etapa 2 -Sectiunea 3”

 

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat si depus in data de 16.09.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Autostrada Sibiu – Pitesti, Etapa 2 -Sectiunea 3” in vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investitii, Operatiunea- Cresterea mobilitatii pe reteua rutiera TEN-T centrala.

Obiectivul general al acestui proiect este de a imbunatati eficienta economica a retelei rutiere din Romania prin dminuarea timpilor de calatorieintre Sibiu si Pitesti si implicit cresterea conectivitatii la nivel regional.Scopul acestui coridor este a a furniza acccesul direct catre Marea Neagra printr-un profil unitar de autostrada cat si accesul catre alte tari Europene prin legaturile spre granite.

Obiectivele specifice sunt: constructia a 37,40 km de 2x2 sectiune de autostrada noua, incluzand 2 noduri rutiere, 54 poduri si pasaje, 1 tunel, 3 zone de servicii, 1 Centru de Coordonare si Intretinere .

Rezultatele așteptate: Reducerea timpilor de calatorie pe reteaua rutiera Centrala TEN-T cu 57 minute pentru masini si 54 minute for vehicule de mare tonaj.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 6.744.882.040,65 lei si va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-3.436.384.494,02 lei, 15% contributia proprie- 606.420.793,05 lei, restul de 2.702.076.753,58 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 84 luni

Cod proiect: 140595

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.