---

You are here

C.N.A.I.R. S.A. a lansat procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului ,,Proiectare și execuție Podul de la Cosmești, peste Siret, pe DN 24 km 7+620” prin publicarea în SEAP a Anunțului de participare nr. CN1025049/06.10.2020

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 11.11.2020, ora 15:00;

Valoarea estimată a contractului este de 122.717.480 lei fără TVA;

Durata contractului este de: 5 luni perioada de proiectare și 19 luni perioada de execuție lucrări.