---

You are here

Construcția variantei de ocolire Giurgiu

București 16.10.2020

”Construcția variantei de ocolire Giurgiu”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 16.10.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Construcția variantei de ocolire Giurgiu"  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Cresterea mobilității pe rețeua rutieră TEN-T centrala.

Obiectivele principale sunt:

  • Construcție nouă  de drum: 12,068 km;
  • Pasaj peste calea ferată: 2 buc;
  • Poduri: 4 buc;
  • Intersecții tip girație: 4 buc;
  • Parcări scurtă durată: 2 buc.

Rezultatele așteptate:

  • construcția a 12.068 km de drum național nou;
  • construcția a 2 pasaje peste calea ferată;
  • construcția a 4 poduri;
  • construcția a 4 intersecții giratorii;
  • construcția a 2 parcări de scurtă durată;

Valoarea totală a  proiectului este de 397.736.418,42 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-284.853.072,77 lei, 15% contribuția proprie- 50.268.189,30 lei, restul de 62.615.156,35 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 39 luni

Cod proiect 139706

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul  de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.