---

You are here

București, 17.11.2020

 

” Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 13.11.2020 Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 23/20.09.2017, pentru proiectul  "Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti”, (cod SMIS 2014+ 120234).

1. Art. I. (1) - Articolul 3 - Valoarea Contractului, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  • Valoarea totală a Contractului de Finanțare  este de 6.795.194.398,91 lei;
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, în procent de 85%, este de 4.478.076.535,51 lei;
  • Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, în procent de 15%, este de 790.248.800,39 lei.

2. Art. III. La Anexa 1 - Conditii Specifice, Sectiunea II se modifica graficul de rambursare a cheltuielilor

 

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect 120234

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.