---

You are here

 

 

București - 27.10.2020

”Varianta de ocolire a municipiului Zalau, etapa2, între DN1F, km 79+625-DJ191C”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit încheierea în data de 27.10.2020, Contractului de Finantare nr. 84, pentru proiectul "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa2, între DN1F, km 79+625-DJ 191C" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.1.Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE- proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului îmbunătățirea accesibilității regiunii și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului in zonele tranzitate. Creșterea mobilității populației și a bunurilor – prin reducerea timpului de călătorie datorat sporirii vitezei de parcurs și implicit a timpului afectat transportului de mărfuri și călători.Reducerea costurilor de transport – prin realizarea acestui proiect, șoferii vor economisi timp si energie și iși vor reduce cheltuielile cu combustibilul și întreținerea autovehiculelor. Creșterea gradului de siguranță al traficului - prin fluidizarea traficului. Înlesnirea cooperarii inter-regionale, atragerea investitiilor interne și externe, creșterea competitivității întreprinderilor/firmelor și a mobilitatii forței de muncă și, prin urmare, o dezvoltare mai rapida a regiunii și, în final, a României.

Rezultate așteptate:

- construcția a 5,535 km de drum național;

- construcția unui număr de 5 viaducte

- construcția unui număr de 2 poduri

- construcția unui număr de 2 intersecții de tip girație

Valoarea totală a  proiectului este de 240.446.412,05 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-172.153.936,54 lei, 15% contribuția proprie-30.380.106,44 lei, restul de 37.932.369,07 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 47 luni, respectiv între data  01.02.2020 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 133746

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.