---

You are here

București 03.12.2020

 

 Modernizarea a 5 poduri pe DN22 – E87 din intravilanul localitatii Babadag

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 03.12.2020 Cererea de Finanțare pentru proiectul „Modernizarea a 5 poduri pe DN22 – E87 din intravilanul localitatii Babadag” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este: modernizarea infrastructurii de transport rutier de interes national în vederea asigurarii conexiunii la reteaua TEN- T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunitatilor de transport in vederea asigurarii accesibilitatii la oportunitati de munca, prin reducerea riscului de producere a inundatiilor si prevenirea efectelor negative cauzate de acestea asupra populatiei si a obiectivelor de interes public amplasate în zona inundabila a pârâului Tabana, in interiorul localitatii Babadag.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Constructia a 5 poduri cu o lungime totala de 0,072 km, care sa corespunda din punct de vedere hidraulic debitului de calcul pentru apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, precum si cerintelor actuale ale unui pod pe drum national/European.

2. Cresterea accesibilitatii relative cu 20%, în primul an de operare (2023).

Valoarea totală a  proiectului este de 12.374.764,73 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-8.897.742,97 lei,15% contributia proprie-1.570.189,93 lei.

Durata proiectului: 36 luni

Cod proiect 142375.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.