---

You are here

CNAIR a semnat  "Contractul de servicii pentru achiziția serviciilor de întocmire documentații cadastrale și rapoarte de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică "Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520" - Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600”,cu ofertantul declarat câștigător S.C. Cornel & Cornel TOPOEXIM S.R.L..

 

Valoarea contractului este de 122.892,00 lei fără TVA.
Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.
Durata contractului este de 12 de luni de la data semnării contractului.

Evaluarea ofertelor s-a desfasurat în perioada 12.10.2020 - 27.11.2020.
Nu au fost depuse contestații pentru această procedură de achiziție publică.