---

You are here

CNAIR a propus spre consultare firmelor de proiectare un nou tip de Caiet de Sarcini, inclusiv a unui Ghid întocmit pe marginea implementării contractelor de servicii de elaborare studii de fezabilitate. Propunerile transmise către CNAIR sunt așteptate până joi, 25.02.2021.

Caietul de sarcini reprezintă ansamblul cerinţelor minime necesare pentru elaborarea ofertelor tehnice de către participanţii la procedura de achiziţie publică. Acesta poate conţine şi cerinţe legate de calitate, obligaţii ale părţilor, garanţii şi termene aplicabile pentru prestarea de servicii sau executarea de lucrări. Prin urmare, Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Necesitatea acestui Ghid a apărut ca urmare a derulării unui număr mare de Contracte de servicii de elaborare a Studiilor de fezabilitate, cu Prestatori diferiți și are ca scop obținerea unei abordări sistematice.

Această abordare face parte din noua politică a CNAIR S.A pentru dezvoltarea unor parteneriate bazate pe onestitate, loialitate și colegialitate în scopul obținerii unor documentații tehnice de calitate în termenele prevăzute în contract.

Documentele propuse spre consultare pot fi vizualizate la adresa: https://we.tl/t-hmsDB3S71m