---

You are here

Miercuri, 17.03.2021, CNAIR a semnat contractul pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Craiova - Târgu Jiu cu ofertantul declarat câștigător, Asocierea EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L.

Valoarea contractului este de 20.247.133,77 lei fără TVA, sursa de finanțare fiind din Fonduri Europene Nerambursabile.

Principalele servicii ale Prestatorului, conform contractului, constau în:

  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare;
  • Întocmirea documentației suport și Asistența acordată Autorității Contractante pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;
  • Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC) și asistența tehnică până la obținerea Autorizației de Construire de către Autoritatea Contractantă;
  • Proiectul Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare;
  • Documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări;
  • Asistența tehnică acordată Autorității Contractante în perioada derulării procedurilor de licitații pentru execuție lucrări.

Perioada pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate este de 14 luni de la data de începere, 17 luni de la data de începere pentru elaborarea PAC (respectiv în 3 luni de la elaborarea SF) și 20 luni de la data de începere elaborarea Proiectului Tehnic (respectiv în 3 luni de la elaborarea PAC).