---

You are here

Astăzi, 19.03.2021 s-a finalizat procesul de evaluare si s-a emis comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului  având ca obiect Completare/Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate, si elaborare P.A.C., P.A.D. si P.T.E. pentru obiectivul “Autostrada Targu-Neamt – Iasi- Ungheni””.

            Ofertantul desemnat câștigător este  SC CONSITRANS S.R.L., cu preţul de 58.830.448,35 Lei fără TVA si un punctaj total de 96,00 de puncte, din care 40,00 de puncte pentru componenta financiara si 56,00 de puncte pentru componenta tehnica.

Durata de realizare a serviciilor de proiectare este dupa cum urmeaza:

  • 12 luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate;
  • 5 luni pentru realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si obtinerea Autorizatiei de Construire;
  • 5 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE);

            In perioada urmatoare, dupa indeplinirea termenelor legale privind formularea contestatiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016, precum si dupa solutionarea eventualelor contestatiilor/ plangerilor formulate in cadrul procedurii de atribuire, ofertantul castigator va fi invitat la sediul CNAIR S.A pentru semnarea contractului, odata cu finalizarea procesului de avizare a acestuia.