---

You are here

Construcția variantei de ocolire Carei-Faza 2

București, 22.03.2021

 

”Construcția variantei de ocolire Carei-Faza 2”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor  și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 19.03.2021, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 125/21.09.2017, pentru proiectul:

„Construcția variantei de ocolire Carei-Faza 2”.

Prin semnarea Actului Adițional nr.1 se modifică:

Art. I . La Condiții generale:

  • Articolul 2-Durata contractului și perioada de implementare a proiectului, alin. (2) se modifică să va avea următorul cuprins:

”Perioada de implementare a Proiectului este de 96 luni, respectiv între data 01.01.2014 și 31.12.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuiălilor.”

Art. II. (1) La condiții Generale:

  • Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) se  modifică si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 20.962.096,53 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, este în sumă de 13.934.815,71  lei, echivalentă cu 85% din valoarea totală eligibilă.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 2.459.085,13 lei, echivalenă cu 15% din valoarea totală eligibilă.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect:111193

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.