---

You are here

 

 

București, 18.03.2021

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic Drum Expres Constanta-Tulcea”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 16.03.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.94 pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum Expres Constanta- Tulcea” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.1- Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Creșterea mobilitatii pe reteaua rutiera  TEN-T globala..

Obiectivul general ale proiectului este: imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

1. Elaborare Studiu de Fezabilitate;

2. Elaborare Proiect Tehnic de Executie;

3. Documentatie suport pentru cererea de finantare;

4. Documentatia de atribuire a contractului de lucrari.

Valoarea totală a  proiectului este de 22.359.751,53 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 16.118.875,16 lei, 15% contribuția proprie- 2.844.507,38 lei.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data de 01.07.2020 și 31.09.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 137484.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.