---

You are here

 

 București, 08.04.2021

 

“Elaborare Studiu Prefezabilitate si Studiu Fezabilitate pentru Drum Expres Bucuresti- Targoviste”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Solicitant, a elaborat si  depus in data de 07.04.2021 Cererea de Finantare pentru proiectul „Elaborare Studiu Prefezabilitate si Studiu Fezabilitate pentru Drum Expres Bucuresti- Targoviste” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este, ca parte din conexiunea la TEN-T, imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Studiul de Prefezabilitate elaborat, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

2. Studiului de Fezabilitate elaborat, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde,legi etc.);

3. Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru sustinerea Aplicatiei de Finantare;

4. Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari.

Valoarea totală a proiectului este de 15.693.816,96 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 11.260.241,22 lei, 15% contributia proprie –1.987.101,39 lei, restul de 2.446.474,35 lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 25 luni

Cod proiect 151234.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.