---

You are here

 

 

19.08.2021

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit încheierea în data de 10.08.2021 a Contractului de Finantare nr. 109, pentru proiectul ”Drum de legatura autostrada A1 Arad-Timisoara - DN69” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operatiunea - Cresterea mobilitatii pe reþeaua rutiera TENT centrala.

Obiectivul general al proiectului consta în realizarea conexiunii autostrazii A1 cu orasul Timisoara si alte drumuri nationale si judetene conexe, în vederea descarcarii traficului rutier de pe autostrada Arad – Timisoara, cu scopul cresterii mobilitaii la nivelul infrastructurii rutiere aferente retelei TEN-T, ce va contribui la promovarea competitivitaii economice si la îmbunatairea conditiilor în transportul rutier de marfuri si calatori si la reducerea emisiilor poluante prin eliminarea / reducerea blocajelor de trafic prin reducerea duratelor de transport.

Obiectivul specific al proiectului

  • Construirea a 10 km de drum nou
  • Reducerea timpului de parcurs cu aprox 7.7 min
  • 2 buc. poduri noi
  • 6 buc. pasaje
  • 3 buc. noduri rutiere

Valoarea totală a  proiectului este de 259,453,836.85 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune - 186,497,779.19 lei, 15% contribuția proprie - 32,911,372.81 lei, restul de 40,044,684.85 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 105 luni, respectiv între 01.04.2015 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 137027

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.