---

You are here

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         București,02.09.2021

 

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru

Drum de mare viteza Focsani- Bacau”.

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de

31.08.2021, Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 30/26.03.2019, pentru proiectul:

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum de mare viteza Focsani- Bacau”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica:

 

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 60 de luni, respectiv intre data de 10.01.2019 si 31.12.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 36.715.080,23 lei;

 

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala este în sumă de 26.371.796,22 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

 

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 4.653.846,39 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila, diferenta fata de valoarea totala reprezentand valoare ne-eligibila inclusiv TVA.

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

Cod Proiect :115749.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.