---

You are here

Centura Municipiului Radauti

 

 

București, 05.11.2021

 

„Centura Municipiului Radauti”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 03.11.2021, Actul Aditional nr.1, la Contractul de Finantare nr. 90/08.03.2021, pentru proiectul: „Centura Municipiului Radauti”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarele conditii importante:

 

  • Art.I.(1) La Articolul 3 - Valoarea contractului, alin.(1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 162.051.171,85 lei

(2) AM POIM/OIT acorda o finantare nerambursabila in suma maxima de 112.648.440,41 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata."

"(6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national reprezentand co-finantare publica de 15% la Programul Operational Infrastructura Mare, in valoare de 19.879.136,53 lei este asigurata prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in conformitate cu prevederile art. 6 alin(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare."

 

Cod proiect:130081.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.