---

You are here

 

 

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum expres Bacău-Piatra Neamț

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 17.08.2021, Contractul de Finanțare nr.110, pentru Proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum expres Bacău-Piatra Neamț”, finanțat prin  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

 

Localizarea proiectului:

Regiunea Nord-Est, Județul Bacău-Municipiul Bacău și Județul Neamț-Municipiul Piatra Neamț.

 

Obiectivul general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum expres între localitățile Bacău și Piatra Neamț, acesta asigurând baza necesară cererii de transport în creștere și un grad ridicat de siguranță a traficului rutier.

Necesitatea, oportunitatea și viabilitatea realizării sectorului de drum cuprins între Bacău și Piatra Neamț a fost identificată și cuantificată la nivel general prin MPGT.

 

Rezultate proiect:

1.Elaborare Studiu de Fezabilitate;

 

Valoarea totala a proiectului: 10.991.156,04 lei;

Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 7.896.422,93 lei;

Valoarea finanțării naționale: 1.393.486,40 lei;

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 1.701.246,71 lei.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respective între data de 09.03.2020 și 28.02.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a ctivităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect: 129340

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.