---

You are here

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    București, 11.11.2021

 

“Prestare servicii de proiectare constând in elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic de executie inclusiv PAC, Detalii de executie, asigurarea Asistentei tehnice pe parcursul executiei de lucrari si în perioada de garantie a lucrarilor executate necesare fluidizarii traficului rutier in zona punctului de trecere a frontierei Calafat pe DN 56 pentru obiectivul de investitie: REALIZAREA UNEI BENZI DE STOCAJ PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC PE DN 56 INTRE INTERSECTIA CU DN 56A SI CALAFAT”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 11.11.2021 Cererea de Finanțare pentru proiectul “Prestare servicii de proiectare constând în elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic de executie inclusiv PAC, Detalii de executie, asigurarea Asistentei tehnice pe parcursul executiei de lucrari si în perioada de garantie a lucrarilor executate necesare fluidizarii traficului rutier in zona punctului de trecere a frontierei Calafat pe DN 56 pentru obiectivul de investitie: REALIZAREA UNEI BENZI DE STOCAJ PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC PE DN 56 INTRE INTERSECTIA CU DN 56A si in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea accesibilităţii pe reteaua rutiera  TEN-T globala.

 

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate (SF) ;

2. Realizarea Proiectului Tehnic de Executie.

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.481.597,53 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 1.264.295,05 lei, 15% contributia proprie – 189.644,26 lei, diferenta reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 20 luni

Cod proiect 152 304.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.