---

You are here

 

 

București, 17.11.2021

”Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteza Baia Mare-Suceava: Lot 1 Baia Mare - Bistrita”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit încheierea în data de 12.11.2021 a Contractului de Finantare nr. 122, pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteza Baia Mare-Suceava": Lot 1 Baia Mare - Bistrita” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea - Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera

a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este de asigurare a unei legaturi rutiere, la cel mai inalt standard posibil, intre obiectivele de investitii care fac parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere de transport, respectiv „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granita Romano-Ungara - Drum Expres M49 Ungaria)” si

„Drum expres Satu Mare - Baia Mare si legaturile la drumurile existente” in partea de nord vest si Drum Expres Pascani – Suceava si Drum Expres Suceava - Siret in partea de nord est, aflate pe reteaua TEN-T.

Obiectivul specific al proiectului

  • Studiu de Fezabilitate

Valoarea totală a proiectului este de 23,950,023.14 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 17,213,084.64 lei, 15% contribuția proprie - 3,037,603.17 lei, restul de 3,699,335.33 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 20 luni, respectiv între 01.09.2021 și 30.04.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 151595

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.