---

You are here

 

 București, 25.11.2021

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Suceava-Siret”

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 24.11.2021, Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 44/25.09.2019, pentru proiectul: „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Suceava-Siret”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatoarele conditii importante:

  • Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 12.628.443,83 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 9.093.748,39 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

  • Art.II. (6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 1.604.779,13 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 1.929.916,31 lei.

Cod proiect:126715.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.