---

You are here

Informatii cu privire la sanctiunile aplicate pentru lipsa tarifului de trecere a podurilor peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda se obtin de la CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica, la numarul de telefon 021.317.11.25. In situatia in care doriti transmiterea unei petitii, ce are ca subiect un proces vebal de constatare a contraventiei pentru lipsa peajului, aveti posibilitatea de a va adresa CESTRIN prin e-mail la adresa info.rovinieta@cestrin.ro sau fax la numarul 021.315.15.84.

In situatia emiterii peajului pentru un numar de inmatriculare eronat, in cazul in care nu a fost solicitata si efectuata corectia numarului de inmatriculare in termen de 60 minute de la emitere la punctul de distributie unde a fost emis peajul, utilizatorul poate solicita CNADNR - S.A. corectia numarului de inmatriculare in baza de date.
Solicitarea se transmite in original la CNADNR - S.A., conform formularului-tip care se regaseste pe pagina www.cnadnr.ro sectiunea Peaj Fetesti (E-Tarif) - Cerere schimbare numar inmatriculare eronat, impreuna cu:
a) o copie a documentului copie client emis pentru numarul de inmatriculare eronat;
b) o copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de identitate a vehiculului, din care sa reiasa numarul de inmatriculare corect;
c) o copie a documentului de plata.

Pe baza documentelor mentionate anterior, CNADNR - S.A. va efectua corectia numarului de inmatriculare daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:
a) numarul de identificare al vehiculului, inscris in documentul copie client, corespunde cu cel inscris in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului, transmisa de utilizator;
b) in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor romani, nu este inscris numarul de identificare al vehiculului, iar conform inregistrarilor din baza de date a Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule numarul de inmatriculare inscris in document, la data eliberarii peajului, nu era alocat unui vehicul;
c) in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor romani, conform inregistrarilor din baza de date a Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, este inscris un numar de inmatriculare al unui vehicul pentru care, potrivit legii, nu este obligatorie achitarea tarifului de trecere;
d) in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor straini, numarul de inmatriculare inscris la emiterea peajului prezinta o eroare de maximum doua caractere si numarul de identificare al vehiculului.

 
Acest lucru se datoreaza faptului ca in urma vanzarii vehiculului noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului in termenul prevazut de legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare). Din acest motiv, in evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, dumneavoastra figurati in continuare ca si detinator al vehiculului, iar responsabilitatea achitarii peajului revine in exclusivitate utilizatorilor (persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania sau in alte state).
CNADNR nu are niciun drept in aplicarea sanctiunilor altor persoane, decat celor inscrise in certificatul de inmatriculare ca detinatori sau ca utilizatori in baza unui drept legal. 
In aceasta situatie, puteti formula o contestatia la procesul verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliati sau isi are sediul firma dumneavoastra.

Totodată, pentru a evita aplicarea unor alte sanctiuni contraventionale, va informam ca trebuie să vă adresaţi organului fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă aveţi domiciliul. Acesta va notifica DRPCIV cu privire la înstrăinarea vehiculului, în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglemetările în materie fiscală, pentru a efectua menţiunile necesare în Registrul Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi a Vehiculelor Înmatriculate (RNEPCVI). In cazul înregistrării vehiculului respectiv utilizand podurile peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda fara peaj valabil, mențiunea privind înstrăinarea acestuia (conform celor precizate mai sus), va fi adusă la cunoștință CNAIR SA, fiind astfel evitată întocmirea unui proces verbal de constatare a contravenției pe numele dvs.

 

 

In situatia in care in certificatul de inmatriculare, pe langa detinatorul vehiculului, este inscris si utilizatorul acestuia, procesul verbal de constatare a contraventie va fi emis pe numele utilizatorului . Doar in situatia in care in certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise datele utilizatorului, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi emis pe numele detinatorului (firma de leasing).

 

Fapta de a circula fara peaj valabil constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.

Sumele provenite din amenzile aplicate pentru lipsa peajului nu se constituie venit la bugetul CNAIR SA. Acestea  se fac venit integral la:

  • bugetele locale, in cazul amenzilor aplicate persoanelor fizice;
  • bugetul de stat, in cazul amenzilor aplicate persoanelor juridice.

Amenzile care se cuvin:

  • bugetelor locale - se achită in conturile dedicate deschise la administraţiile publice locale*, la casieriile acestora ori la alte instituţii publice abilitate să administreze aceste venituri ale bugetelor locale  sau, prin mijloace de plata online, administrate/ autorizate/ acceptate de administraţiile publice locale (ex. ghiseul.ro - daca institutia in contul careia persoana fizica intentioneaza sa faca plata amenzii, este inrolata);
  • bugetului de stat - se achita in conturile dedicate deschise la unităţile Trezoreriei Statului, la institutiile autorizate de acestea sa incaseze amenzile sau, prin mijloace de plata online, administrate/ autorizate/ acceptate de unităţile Trezoreriei Statului.

 

             * desi plata amenzii se poate efectua in conturile dedicate deschise la oricare din administraţiile publice din Romania, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, este indicat ca plata amenzii sa se faca in conturile dedicate deschise la administraţia publica locala unde isi are domiciliul contravenientul persoana fizica;

In aceste conditii, intrucat CNAIR SA nu gestioneaza aceste conturi si mijloace de plata online, nu poate indica in procesele verbale intocmite pentru lipsa peajului:

            - conturile dedicate ale administraţiilor publice locale in care personele fizice vor intentiona sa achite amenzile;

            - conturile dedicate ale unităţilor Trezoreriei Statului in care personele juridice trebuie sa achite amenzile;

            - mijloace de plata online administrate/ autorizate/ acceptate de administraţiile publice locale si de unităţile Trezoreriei Statului in care personele fizice si personele juridice, dupa caz,  pot achita amenzile."