---

You are here

 

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum Expres Caransebeș-Reșița-Voiteg

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 28.04.2020, Contractul de Finanțare nr. 67 pentru Proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum Expres Caransebeș - Reșița - Voiteg”, finanțat prin  Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

 

Localizarea proiectului:

Regiunea Vest-Județul Caraș-Severin și Județul Timiș.

 

Obiectivul general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența tehnico-economică a rețelei de transport din România și de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie, îmbunătățind de asemenea conectivitatea la nivel regional și condițiile traficului de mărfuri ce va fi asigurat prin drumul expres Caransebeș-Reșița-Voiteg.

 

Descrierea proiectului:

Traseul în plan al sectorului de drum expres se desfășoară pe teritoriul județului Caraș-Severin, făcând legătura între Municipiul Caransebeș și Municipiul Reșita.

Realizarea unei conexiuni directe în zona Municipiului Reșița , va îndeplini și rolul de Variantă de Ocolire a Municipiului Reșița.

Sectorul de drum expres se desfășoară pe teritoriul județelor Caraș-Severin și Timiș, făcând legătura între Municipiul Reșița și drumul național DN 59, în zona localității Voiteg.

 

Rezultate proiect:

1. Studiul de Fezabilitate; 2. Pregătirea documentației de atribuire a contractelor de proiectare și execuție lucrări; 3. Întocmirea documentației suport pentru depunerea aplicației de finanțare. Studiul de Fezabilitate va cuprinde: <>1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.Etapele de construcție și aspectele de sănătate și securitate.   Valoarea totala a proiectului: 17.978.932,81 lei; Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 12.915.010,89 lei; Valoarea finanțării naționale: 2.279.119,56 lei; Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 2.784.802,36 lei.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 26 luni, respectiv între data de 01.11.2020 și 31.12.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Cod proiect: 129549

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.