---

You are here

Avertizorul este persoana care face o sesizare cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

La nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central, sesizările pot fi primite conform prevederilor procedurii de sistem ”Protecția avertizorilor în interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A., Cod: PS-10, Ediția I, Revizia 2. Acestea se transmit:

- în format electronic, prin accesarea de către avertizor, a formularului de avertizare în interes public aflat pe site-ul companiei la rubrica ”Transparență”, secțiunea „Avertizorul de integritate”, completarea și transmiterea acestuia la adresa de mail birou.integritate@andnet.ro

- în formă scrisă prin depunerea formularului de avertizare la cutia poștală instalată la sediul instituției,  poarta A, parter, lângă Registratura C.N.A.I.R. S.A.

În ambele variante, formularul de avertizare va fi preluat și înregistrat exclusiv de persoanele cu atribuții în acest sens, cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.