« Proiecte finantate prin instrumente structurale

Constructia Autostrazii LUGOJ-DEVA, sectorul Lugoj - Dumbrava de la km 0+000 – km 27 +472 si Drumul de legatura  in lungime de 11,4 km

 

Valoarea totala a acestui proiect este de 868.172.165 RON (fara TVA), pentru 737.946.340 RON (fara TVA) fiind solicitata finantarea nerambursabila a Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului consta in proiectarea si constructia a 27,620 km de autostrada si a unui drum de legatura in lungime de 10,518 km.

De asemenea, in cadrul contractului de lucrari sunt prevazute urmatoarele tipuri de lucrari:

-         noduri rutiere

-         poduri

-         pasaje

-         terasamente, etc.


Avantajele implementării proiectului:

-   Reducerea numarului de accidente prin crearea unui sistem de transport rutier mai   sigur.

-   Reducerea timpului de deplasare intre cele 2 localitati, prin crearea unui sistem care permite o crestere a vitezei medii de deplasare de la 60 km/ora la 120 km/ora.

-    Reducerea impactului asupra mediului, in special prin reducerea poluarii in localitatile care sunt in prezent traversate de infrastructura rutiera existenta.

-    Proiectul va contribui si la atingerea obiectivului global al POS Transport, respectiv promovarea unui sistem de transport durabil in Romania, care va facilita transportul in conditii de siguranta, rapiditate si eficienta, pentru persoane si marfuri la standarde europene.

In cadrul acestui proiect au fost semnate urmatoarele contracte:

 

Proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva km 0+000 – km 27+400 - lot 1

Valoarea contractului:

681.040.913,98 lei (fara TVA), din care:

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata  prin FC:

578.884.776,88 lei

Bugetul de Stat:

102.156.137,097 lei

Data semnarii: 

20.05.2011

Durata proiectare:

120 zile

Durata executie lucrari:

540 zile

Durata perioada de garantie

1460 zile

Antreprenor

Asocierea Tirena Scavi S.p.A.-Societa Italiana per Condotte D’Acqua S.pA-Cossi Construzioni S.p.A

 

 

Contract de Servicii “Supervizare Autostrada Lugoj – Deva lot 1”

 

Valoare contract

18.356.577,68 lei fara TVA

Contributia UE ce urmeaza a fi acordata prin FC: 85%

15.603.091,03 lei

Bugetul de stat: 15%

2.753.486,65 lei

Data semnarii

28.06.2011

Durata contract

81 luni

Consultant

Asocierea: SC SEARCH CORPORATION SRL, CONSULGAL-CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAOSA

 

Actualizat la data de 22.01.2013.

partener ministerul transporturilor© CNADNR, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Instituţii publice