---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

București, 28.06.2021

 

„Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC si Proiect Tehnic de Executie pentru pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 24.06.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.105 pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC si Proiect Tehnic de Executie pentru pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, km 332+961” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii , Operatiunea: Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TENT centrala.

Obiectivul general ale proiectului este: este imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate;

2. Realizarea proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC/DTAC) si asistenta tehnica pâna la obtinerea autorizatiei de construire de catre Beneficiar (CNAIR);

3. Realizarea Proiectului Tehnic de Executie;

4. Intocmirea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrari;

5. Asistenta tehnica acordata Beneficiarului in vederea sustinerii cererii de finantare.

Valoarea totală a  proiectului este de 1.036.079/12 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune- 743.215,65 lei, 15% contribuția proprie- 131.155,70 lei, diferenta de 161.707,77 lei reprezentand valoare neligibila inclusiv TVA

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv între data de 01.01.2021 și 31.12.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 140852.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.