---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 București, 10.06.2021

 

„Elaborare Studiu de fezabilitate si intocmire Proiect Autorizare Lucrari la obiectivul Drum Expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (Turda) si Varianta de ocolire Cluj Est (V.O.C.E.)”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 09.06.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.102 pentru proiectul „Elaborare Studiu de fezabilitate si intocmire Proiect Autorizare Lucrari la obiectivul Drum Expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (Turda) si Varianta de ocolire Cluj Est (V.O.C.E.)” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.1- Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Creșterea mobilitatii pe reteaua rutiera  TEN-T.

Obiectivul general ale proiectului este: este imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt : elaborarea Studiului de fezabilitate, Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire, Proiectului Tehnic precum si Asistenta tehnica acordata Beneficiarului.

Valoarea totală a  proiectului este de 4.577.051,64 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 3.303.098,53 lei, 15% contribuția proprie- 582.899,73 lei, diferenta reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 38 luni, respectiv între data de 01.11.2020- 31.12.2020 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 129424.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.