---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Bucuresti 01.10.2020

„Asistenta tehnica pentru implementarea si integrarea sistemelor ITS si Dezvoltarea Arhitecturii Nationale STI”

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat si depus in data de 25.09.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Asistenta tehnica pentru implementarea si integrarea sistemelor ITS si Dezvoltarea Arhitecturii Nationale STI” in vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficientObiectiv Specific 2.5. Apel de proiecte ce vizeaza cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu pe toate modurile de transport - sprijin pregatire proiecte de investitii, OperatiuneaCresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

Obiectivul general al acestui proiect este elaborarea Studiului de Fezabilitate si a proiectului tehnic pentru 4 Obiective de investitie, dupa cum urmeaza:

• Obiectivul 1: Asistenta tehnica implementare si integrare sisteme ITS pe autostrada A1 Margina - Nadlac;

• Obiectivul 2: Asistenta tehnica implementare si integrare sisteme ITS pe autostrada A1 Sibiu - Holdea;

• Obiectivul 3: Asistenta tehnica implementare si integrare sisteme ITS pe autostrada A3 Tg Mures - Nadaselu;

• Obiectivul 4: Dezvoltarea Arhitecturii Nationale STI.

Rezultatele așteptate:

1.Realizarea Studiului de Fezabilitate sau a Documentatiei de Avizare Lucrari de Interventie în conformitate cu reglementarile tehnice si legislatia în vigoare si a cerintelor din Caietul de Sarcini-4 buc;

2. Realizarea Proiectului tehnic pentru autorizarea executarii lucrarilor de implementare a echipamentelor/sistemelor ITS, precum si asistenta tehnica pâna la obtinerea autorizaaiei de constructie de catre Beneficiar (CNAIR SA) - (inclusiv obtinerea autorizatiei de constructie)- 4 buc;

3. Documentatia de atribuire / Asistenta tehnica pentru Beneficiar

Activitatea de consultanta va fi necesara incepand de la demararea procedurii de achizitie, semnarea contractului de implementare, pe toata perioada implementarii, pâna la receptia finala aferenta implementarii Sistemelor ITS.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 8.583.744 lei si va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-6.140.953,52 lei, 15% contributia proprie-1.083.697,68 lei, restul de 1.359.092,80 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 34 luni

Cod proiect: 141224.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Rwgionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.