---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

 

București, 2.09.2021

 

„Asistenta tehnica pentru implementarea si integrarea sistemelor ITS si Dezvoltarea Arhitecturii Nationale STI”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 25.08.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.112 pentru proiectul „Asistenta tehnica pentru implementarea si integrarea sistemelor ITS si Dezvoltarea Arhitecturii Nationale STI” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.5 Apel de proiecte ce vizeaza cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu pe toate modurile detransport - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

 

Obiectivul general ale proiectului este: de a spori eficienta economica a retelei de transport din Romania, de a aduce imbunatatiri in ceea ce priveste viteza de calatorie, prin descongestionarea traficului pe ruta existenta (A1, A3), imbunatatind astfel si conectivitatea la nivel regional. Prezentul proiect are in vedere elaborarea Studiului de Fezabilitate si a proiectului tehnic pentru 4 Obiective de investitie, dupa cum urmeaza:

• Obiectivul 1: Asistenta tehnica implementare si integrare sisteme ITS pe autostrada A1 Margina - Nadlac;

• Obiectivul 2: Asistenta tehnica implementare si integrare sisteme ITS pe autostrada A1 Sibiu - Holdea;

• Obiectivul