---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Centura Municipiului Radauti

 

 

București, 10.03.2021

„Centura Municipiului Radauti”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 08.03.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.90 pentru proiectul „Centura Municipiului Radauti” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Creșterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructurs rutiera a TEN-T.

Obiectivul general ale proiectului este: extinderea infrastructurii de transport rutier de interes national în vederea asigurarii conexiunii la reteaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunitatilor de transport în vederea asigurarii accesibilitatii la oportunitati de munca.

Obiectivul operational specific este de a aduce imbunatatiri in ceea ce priveste viteza de calatorie in Municipiul Radauti, prin scoaterea traficului de tranzit din zona urbana, imbunatatind astfel si conectivitatea la nivel regional care faciliteaza integrarea economica a Romaniei in UE.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: Construirea a 16,579 km de drum nou, 7 poduri, 2 pasaje si 7 intersectii precum si cresterea accesibilitatii relative cu minim 2%, în primul an de operare (2022).

Valoarea totală a  proiectului este de 162.032.974,28 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 112.632.755,18 lei, 15% contribuția proprie- 19.876.368,55 lei.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 120 luni, respectiv între data de 01.04.2014 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 130081.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.