---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Comunicat de presă 02.03.2017

Urmare interesului public pentru Autostrada Orăştie - Sibiu, lot 3, Compania Naţională de Administare a Infrastructurii Rutiere prezintă în continuarea informării postate în data de 27.02.2017 pe site-ul cnadnr.ro, secţiunea Transparenţă (http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/situatie-actualizata) ultimele date în ceea ce priveşte zona "dealului Bucium":      

Reprezentanții locali ai Beneficiarului (DRDP Braşov) monitorizează și transmit săptămânal rapoarte privind comportarea taluzelor din zona Dealului Bucium. Echipele de monitorizare și intervenție acționează conform celor propuse de către UTCB prin Raportul tehnic care recomandă refacerea sistemului de drenaj actual astfel încât să fie descărcate de ape zonele de acumulare.

Pe dealul Bucium - zona cuprinsă între km 63+770 - km 64+850, stânga, pe taluzurile cuprinse între km 64+000 – km 64+380, calea 2, s-au constatat cedări ale stabilității terenului, care au condus la apariţia mai multor trepte de cedare.

În prezent, compania desfăşoară următoarele activităţi:

  • măsuri pentru asigurarea scurgerii apelor, curățarea și decolmatarea șanțurilor și podețelor;
  • asanarea apelor care băltesc pe suprafața versantului din cauza imposibilității de scurgere către un emisar;
  • mobilizarea unei echipe de intervenție pregătită să acționeze în orice moment pentru degajarea pământului alunecat în șanţul existent de la baza corpului autostrăzii, dacă va fi cazul și inspecția zilnică a zonei menționate;

Totodată a fost identificată crearea unui prag de rupere spre coama dealului, cu lungimeaaproximativă de 200 m și înălțimi diferite în lungul acestuia, a cărui aspect confirmă existența unui plan de alunecare, însă acesta s-a echilibrat momentan, cu mult în amonte față de autostradă.

Menționăm că aceste cedări ale terenului existau și erau vizibile anterior rezilierii Contractului de lucrări iar evoluția din anul 2016 este ca urmare a nefinalizării lucrărilor și nerealizării lucrărilor de conservare/protejare a versanților de către Salini Impregilo SpA.

Pe cale de consecinţă, apreciem că alunecările din zona adiacentă autostrăzii sunt doar de suprafață și apreciem cauza lor ca fiind fenomenul de îngheț-dezgheț și umiditatea crescută. De asemenea, CNAIR SA monitorizează permanent acest sector şi acţiunile pe care le întreprinde, au rolul de a diminua posibilitatea apariţiei oricărui risc.