---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Comunicat de presă

CNAIR S.A. a solicitat Expertului Tehnic Independent să realizeze și să prezinte un raport preliminar care să cuprindă analiza investigațiilor în teren și măsurile de conservare și punere în siguranță a lucrărilor pentru autostrada Lugoj-Deva, lotul 3, km 56+220-77+361.

Prestatorului expertizei, IPTANA S.A., i s-au solicitat în mod deosebit concluziile privind lucrările proiectate și executate, la nivel de performanță, cu indicarea posibilității deschiderii traficului.

În această fază, concluziile preliminare sunt:

Lucrările executate în acest stadiu, nefiind finalizate la parametrii proiectați, prezentând numeroase defecte, degradări în evoluție, nu permit deschiderea traficului în condiții de confort si siguranță, așa cum sunt stabilite prin reglemăntările tehnice în vigoare și prin documentația de proiectare care a stat la baza executării lucrărilor.

În urma analizei efectuate privind posibilitatea deschiderii circulației pe autostradă s-a constatat că la data inspecției preliminare, împrejmuirea prezintă vulnerabilități și defecte majore, a căror remediere nu se poate face pe termen scurt. Astfel, au fost necesare investigatii suplimentare pentru stabilirea solutiilor de remediere, în urma cărora, după remediere, să se poată deschide în prima fază circulația în regim de drum cu 4 benzi de circulație cu restricții severe de tonaj și viteză, astfel:

  • Autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mica de 7,5 tone;
  • viteza maxima de 90 km/h;
  • viteză maximă de 50 km/h când partea carosabilă este acoperita cu polei, gheață, mâzgă sau sunt ploi tprențiale;
  • viteză maxima de 60 km/h în zona podului peste râul  Mureș (km 68+500 - km 69+500), respectiv pe zona podurilor de pe autostrada de la nodul Ilia (poduri și rampe între km 76+100 – km 77+000), cât și la nodul Dobr (km 67+000 – km 67+500);
  • semnalizarea corespunzătoare a sectorului de drum, inclusiv a pericolului prezenței animalelor.

Deschiderea circulației în regim de autostradă, cu restricții de viteză și tonaj se poate face numai după rezolvarea tuturor vulnerabilităților împrejmuirii.

Deschiderea circulației pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone se va face numai după aplicarea măsurilor de remediere a defectelor constatate în cadrul expertizei tehnice pentru domeniul poduri.

Avand în vedere stadiul lucrărilor sunt obligatorii inspecții săptămânale ale tuturor construcțiilor și instalațiilor pe toată lungimea sectorului de drum, până la finalizarea lucrărilor și remedierilor conform soluțiilor stabilite în expertiză.

“Primele rezultate ale expertizei lucrărilor la lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva ne-au confirmat că</