---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Comunicat de presa 17.11.2016

Notificare de reziliere a contractului de lucrări pentru finalizarea autostrăzii Braşov - Tg. Mureş - Cluj -Oradea, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borş

 

CNAIR SA a transmis astăzi Notificarea de reziliere a contractului de proiectare şi execuţiei pentru Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borş, parte din Autostrada Braşov - Tg. Mureş - Cluj -Oradea.

Decizia fost luată din cauza întârzierilor înregistrate la lucrările de execuție. CNAIR SA a transmis Antreprenorului această Notificare, care îşi produce efectele integral şi imediat, cu toate consecinţele ce decurg din faptul rezilierii, urmând ca Antreprenorul să evacueze şantierul în cel mai scurt timp.

Reiterăm faptul că de la emiterea Ordinului de Începere (luna iunie 2015) pentru execuția lucrărilor aferente autostrăzii Suplacu de Barcău - Borș, CNAIR SA a solicitat Antreprenorului să-și îndeplinească obligațiile contractuale, urmărind în paralel activitatea desfășurată pe șantier.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile contractuale, Compania îşi păstrează dreptul de a încasa penalităţiile de întârziere facturate către Antreprenor, din Garanţia de Bună Execuţie, în valoare de 75 milioane lei, precum şi alte despăgubiri băneşti, pentru acoperirea pagubelor ce derivă din neexecutarea obligaţilor contractuale ale Antreprenorului.

În perioada următoare, Compania va organiza o nouă procedură de atribuire a unui nou contract de achiziţie publică pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii.