---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

Comunicat de presa

 

București, decembrie  2017

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de Organism Interimar pentru Tranport și COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar au încheiat în data de 4 decembrie 2017, Contractul de Finanțare nr. 148, pentru proiectul ”Construcția Autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii”, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Imbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeua rutieră TEN-centrală.

Localizarea proiectului ”Construcția autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii” -legătura între Municipiul Târgu Mureș și Municipiul Cluj Napoca cu asigurarea continuității sectorului de autostradă 2B Câmpia Turzii-Cluj Napoca Vest (Gilău), cu sectoarele 2A și 1C.

  Obiectivul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului intitulat ”Construcția Autostrăzii Târgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii”.

 Beneficiarul (C.N.A.I.R. S.A.) se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Valoarea totală a  proiectului este de 1.826.928.177,05 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-1.134.796.304,96lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)-378.265.434,99 lei, iar restul de 313.866.437,10 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv 01.01.2014-31.12.2019, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Cod proiect: 115748

 

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.