---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Constructia variantei de ocolire a Municipiului Brasov, Tronson I (DN1- DN11), II (DN11- DN13) si III (DN 13- DN1), Faza II

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 21.07.2020, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 83/20.07.2017, pentru proiectul: ”Constructia variantei de ocolire a Municipiului Brasov, Tronson I (DN1- DN11), II (DN11- DN13) si III (DN 13- DN1), Faza II”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele articole importante:

Art.I. Articolul 2 (Conditii Generale)- Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

Perioada de implementare a proiectului este de 90 luni, respectiv intre data 01.01.2014 si data 30.06.2021 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Fiantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Art.II. Articolul 3 (Conditii Generale)-Valoarea contractului, alin. (1) și va avea următorul cuprins:

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 92.912.576,70 lei din care 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională- 64.611.918,79 lei, 15% cofinantare proprie-11.402.103,32 lei, restul de 16.898.554,59 lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Cod proiect:111081.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.