---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

Comunicat de presa

 

București, noiembrie  2017

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L.,în calitate de Prestator, au încheiat în data de 4 decembrie 2017, Contractul de Servicii ”Elaborarea documentației suport pentru Cererea de Finanțare pentru proiectul ”Drum Expres Craiova-Pitești” nr. 92/95098.

 

  Obiectivul Contractului de Servicii îl reprezintă completarea Studiului de Fezabilitate existent pentru Drumul Expres Craiova-Pitești, prin întocmirea documentației justificative necesară pregătirii cererii de finanțare aferente proiectului, din Fondul de Dezvoltare Regională, în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, în conformitate cu legislația europeană în vigoare ce reglementează transmiterea informațiilor referitoare la proiectele majore.

Documentația pregătită va susține necesitatea și oportunitatea investiției și va fundamenta maturitatea proiectului din punct de vedere tehnic, economic, financiar, social și al protecției mediului.

 

Valoarea totală a Contractului de Servicii ”Elaborarea documentației suport pentru Cererea de Finanțare pentru proiectul ”Drum Expres Craiova-Pitești”  este de 68.000,00 lei, fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A., conform prevederilor legale.

Prețul contractului este ferm în lei și nu va fi ajustat (actualizat).

Perioada de implementare a Contractului este de 2 luni de la Data de Începere.

Data de Începere a Contractului de Servicii va fi notificată prin Ordin de Incepere în termen de 2 zile lucrătoare de la Data intrării în vigoare a Contractului.

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.