---

Eşti aici

An curent

Arhiva

București 31.07.2020

 

 „Elaborare SF, PAC si Proiect Tehnic de Executie, inclusiv prestare servicii asistenta tehnica, pentru proiectul Drum de mare viteza Bucuresti - Alexandria – Rosiori - Caracal - Craiova (Valahia Expres), sector Bucuresti – Alexandria”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 31.07.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul  „Elaborare SF, PAC si Proiect Tehnic de Executie, inclusiv prestare servicii asistenta tehnica, pentru proiectul Drum de mare viteza Bucuresti - Alexandria – Rosiori - Caracal - Craiova (Valahia Expres),sector Bucuresti – Alexandria” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII  RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T centrala.

Obiectivul general al proiectului ca parte din TEN-T CORE, este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Studiul de Fezabilitate elaborat, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde,legi etc.);

2. Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC);

3. Proiect Tehnic de Executie;

4. Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de executie, lucrari privind asistenta tehnica acordata Beneficiarului/Autoritatii Contractante in perioada derularii procedurii/lor de licitatii pentru executie lucrari

5. Intocmirea documentatiei suport si asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru depunerea si aprobarea aplicatiei de finantare.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 17.793.947,40 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-12.770.455,35 lei,15% contributia proprie-2.253.609,77 lei, restul de 2.719.909,28 lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 27 luni

Cod proiect 140231.

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeana din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.