---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 02.05.2023

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum de mare viteza Bucuresti - Alexandria

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 26.04.2023, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 126/24.11.2021, pentru proiectul: „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum de mare viteza Bucuresti- Alexandria”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 19.678.214,09 le