---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 02.05.2023

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum de mare viteza Bucuresti - Alexandria

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 26.04.2023, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 126/24.11.2021, pentru proiectul: „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum de mare viteza Bucuresti- Alexandria”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 19.678.214,09 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 14.115.766,15 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 2.491.017,55 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect:152094.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.