---

Eşti aici

An curent

Arhiva

București,10.08.2020

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru "Drum de mare viteza Focsani-Bacau

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 06.08.2020, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 30/26.03.2019, pentru proiectul: „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru "Drum de mare viteza Focsani-Bacau".

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

ART. I. La Conditii Generale:

  • Articolul 2-Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2)  si va avea următorul cuprins:

"Perioada de implementare a Proiectului este de 36 luni, respectiv intre data de 01.01.2019 si 31.12.2021 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor".

  • Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) se vor modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) valoarea total[ a Contractului de Finantare este de 25.558.830,23 lei;

(2) OIT acorda o finantare nerambursabila in suma maxima de 18.403.046,22 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Art. II.

  • La articolul 23-Anexele Contractului, alin (1) Anexa 1-Conditii Specifice, se modifica art. (1)-Valoarea Contractului alin. (1), (2) si (6), (pentru proiecte negeneratoare de venituri), dupa cum urmeaza:

(1) Valoarea totala a proiectului este de 25.558.830,23 lei; Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala si este in suma de 18.403.046,22 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

(2) OIT se angajeaza ca, printr-o obligatie de diligenta si nu printr-o obligatie de rezultat, sa sprijine Beneficiarul in demersurile acestuia de includere in anexele la legile bugetului de stat, a sumelor neeligibile aferente proiectului in suma de 3.908.187,62 lei.

(6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la Programul Infrastructura Mare, in valoare de 3.247.596,39 lei, este asigurata prin bugetul Ministerului Transporturilor Infrastructurii  si Comunicatiilor, in conformitate cu prevederile art. 6 alin (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Toate celelalte prevederi ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

Cod proiect:115749.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.