---

Eşti aici

An curent

Arhiva

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              București, 07.09.2022

Elaborare Studiu de Prefezabilitate și Studiu de Fezabilitate privind realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrăzi

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii , au convenit, în data de 06.09.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.158 pentru proiectul   Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate privind realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrazi”,  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1  Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului este imbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltare