---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Astăzi, 17.07.2019, a fost postat în sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) anunțul de participare pentru procedura de atribuire prin licitație deschisă, având ca obiect "Supervizare Proiectare și Execuție Autostrada de Centură București km 0+000 – km 100+900:
- Lotul 1: sector 1 km 52+070 – km 52+770 aferent Centura Nord, sector 2 km 52+770 – km 69+000 aferent Centura Sud;
- Lotul 2: km 69+000 – km 85+300 aferent Centura Sud;
- Lotul 3: sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud, sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centura Nord".

Valoarea estimată a procedurii de atribuire este de aproximativ 5.000.000 euro fără TVA pentru fiecare lot în parte iar data limită de depunere a ofertelor este septembrie 2019.
Informații suplimentare:
Cele trei loturi ale Autostrăzii de Centură Sud a Municipiului București vor avea o lungime însumată de aproximativ 52 de km și după ce vor fi finalizate vor face face legătura între A1 și A2.
În valoare de aproximativ 580 de milioan