---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 07.04.2023

„Largire la 4 benzi DN7 Baldana - Titu km 30+950 - km 52+300”

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 04.04.2023, incheierea Contractului de Finantare nr.218 pentru

„Largire la 4 benzi DN7 Baldana- Titu km 30+950- km 52+300”, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea accesibilitaTii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general ale proiectului este: extinderea infrastructurii de transport r